Konkurs je otvoren do 1. novembra 2018. godine.

izlozbeni-salon-foto-1

Kulturni centar Zrenjanina raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2019. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, grupe i udruženja likovnih umetnika. Konkurs je otvoren do 1. novembra 2018. godine.

Pri predlaganju izložbe za postavku, imati na umu ograničenost izložbenog prostora čije su dimenzije zidova 9 h 9,65 h 7,65 metara, visina 2,80 metara. Takođe, postoji mogućnost postavke radova na šine koje se nalaze na plafonu 9,65 metara h 3 kom.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

1. popunjen obrazac prijave na konkurs (u prilogu);
2. najviše pet jasno imenovanih fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenim nazivom, dimenzijama, tehnikom i godinom nastanka;
3. recenziju izložbe;
4. po mogućnosti, katalog u elektronskom obliku i najviše tri fotografije sa prethodne postavke izložbe.

Konkursni materijal se može dostaviti, uz naslov – Prijava na konkurs (ime i prezime), isključivo na elektronsku adresu: sandra.banjanin@gmail.com

Nepotpun konkursni materijal neće biti razmatran. Poslate fotografije će biti korišćene za štampani materijal i grafička rešenja za promociju izložbe. Radovi koji se kače na zid ne mogu biti teži od 3 kg, zbog ograničene nosivosti zida.

O odabiru izložbi za postavku odlučuje umetnički savet Izložbenog salona Kulturnog centra Zrenjanina. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte do kraja novembra 2018. godine.

Kulturni centar Zrenjanina se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampa propratni materijal u skladu sa mogućnostima. Takođe, u mogućnosti smo da snosimo troškove slanja radova za postavku poštom, ukoliko je to izvodljivo. Oko detalja svake izložbe, kao i dostave radova pojedinčano, dogovaraće se autor i urednica programa vizuelne umetnosti. Za dodatne informacije pozvati: 064.811.64.60 (Sandra Banjanin). Prijavu možete preuzeti sa web-site Kulturnog centra Zrenjanina - www.kczr.org.

kc kafe 2