Prijave na javni poziv se podnose od 03. do 28. februara 2020. godine.

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Zrenjanin obaveštava izbegla lica sa prebivalištem na teritoriji Grada Zrenjanina kojima su kupljene seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine da je raspisan javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku dodeljene seoske kuće sa okućnicom. 
Prijave na javni poziv se podnose od 03. do 28. februara 2020. godine.
      
Obrasci za prijavu i sve dodatne informacije mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Zrenjanin ili na broj telefona 315 01 86.