Raspisivanje javnih poziva/konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 14. februara 2018. godine javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2018. godinu.

Do aprila 2018.g oročena su 4 javna poziva: Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom otvoreni su do 02.04.2018. godine, dok su Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, otvoreni do 16.04.2018. godine.
Ostali javni pozivi/konkursi su otvoreni do 30. novembra 2018. godine: programi novog zapošljavanja, stručna praksa, sticanje praktičnih znanja, obuka na zahtev poslodavca i programi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) – subvencija zarade za OSI bez radnog iskustva i konkurs za refundaciju troškova podrške OSI koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje su objavljeni na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs. Tekstovi javnih poziva/konkursa sadrže informacije o datom programu, visini iznosa sredstava, uslovima učešća, pravima i obavezama korisnika programa, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev za učešće, i dr. Informacije o javnim pozivima i konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti u Filijali za zapošljavanje Zrenjanin ili putem Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).

Akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

NSZ1