Prikaz faune ptica koje su karakteristične za naše područje.

Svečano otvaranje izložbe “Ptice i njihove porodice” održaće se u Salonu NMZ u četvrtak, 28. novembra 2019. g. u 19 časova. Autor izložbe je Nataša Knežević, viši kustos – biolog u Narodnom muzeju Zrenjanin. Izložba će  biti otvorena do 14. februara 2020. godine. Ulaz je slobodan.

Ptice su važni činioci u životu biljno-životinjskih zajednica, svih predela naše zemlje. Zato je važno da ih bolje upoznamo, kako bismo umeli da ih sačuvamo. Osnovni cilj izložbe „Ptice i njihove porodice“ je da publici prikaže faunu ptica koje su karakteristične za naše područje, da istakne njihov način života i njihova staništa, da ukaže na ugrožene vrste i potrebu da se one zaštite i očuvaju.  Srednji Banata je veliko vodeno čvorište, jer leži na Begeju, Tisi i Tamišu. Obuhvata i veliki broj bara, mrtvaja, kanala i ribnjaka, tako da je ova teritorija bogata pticama vodenih staništa, poput: sive i bele čaplje, veliki i mali kormoran, patke, vodeni gnjurci, galebovi, orao belorepan i dr. Pored toga veći procenat teritorije čine obradive površine. Ptice koje se najčešće sreću po atarima srednjeg Banata su: fazani, jarebice, prepelice, grlice, vrane, svrake, vrapci, laste, rode i dr.

Ornitološka zbirka Narodnog muzeja Zrenjanin danas broji 297 predmeta, odnosno dermoplastičnih preparata ptica. Najveći deo predmeta preuzet je nakon zatvaranja Više pedagoške škole u Zrenjaninu 1978. godine. Tada je, odlukom Likvidacione komisije, ceo inventar biološkog kabineta trajno ustupljen Narodnom muzeju Zrenjanin. U narednim godinama uvećavao se broj predmeta. Tehnološko-poljoprivredni institut Servo Mihalj u Zrenjaninu je 1989. godine trajno ustupio Muzeju ukupno 22 preparirane ptice. Prirodnjačko odeljenje, tokom 1999. godine dobija poklon-kolekciju Emila Gladića iz Kumana, koja broji 28 prepariranih ptica. I konačno 2012. godine, fond je uvećan za još jednu poklon-kolekciju Vladimira Omčikusa iz Perleza, od ukupno 41 predmeta.

Zbirka pretežno oslikava ornitofaunu ovog područja, jer je najveći broj prepariranih ptica odstreljen na području srednjeg Banata. Pored ptica koje se često sreću, publika će imati prilike da vidi i selice koje se kratko zaustavljaju kod nas, poput sivog ždrala, ali i neke vrste koje su danas ugrožene kod nas, kao što je velika droplja koja se održala samo na severu Banata, u rezervatu Pašnjaci velike droplje, gde se može naći oko 30 jedinki. Kako izložba priča priču o pticama i njihovim porodicama, da bi prikazali koliko su ptice zapravo raznovsne, biće izložene i neke egzotične vrste poput kivija, koji spada u ptice trkačice i naseljava isključivo područje Novog Zelanda.