U Mužlji.

OCITAVANJEVODOMERA

U toku ove nedelјe, odnosno u periodu od 28.08. do 01. 09.2017. godine,  ekipe       JKP „Vodovod i kanalizacija“ vršiće ispiranje vodovodne mreže u Mužlјi, što će biti treće ovogodišnje plansko ispiranje mreže na teritoriji ovog prigradskog naselјa.

U toku prepodnevnih časova,  dok traje ispiranje mreže, postoji mogućnost da dođe do manjeg pada pritiska u mreži.

Ispiranjem vodovodne mreže  održava se mikrobiološka ispravnost vode, uklanjaju se mikronečistoće iz vodovodnih cevi i povećava bistrina vode, a nakon svake veće havarije izbacuju se mehaničke nečistoće iz mreže.

Pored planskog ispiranja mreže, sprovodi se i ispiranje po prijavi korisnika. Ukoliko korisnici uoče neke promene u karakteristikama vode to mogu prijaviti putem telefona dispečerske službe 023/534-097 i besplatne korisničke info linije  0800 /024-023 i naše ekipe će izvršiti ispiranje mreže na prijavlјenoj lokaciji.

 

U proteklom vremenskom periodu naše preduzeće uložilo je značajne napore i materijalna sredstva u održavanje i revitalizaciju hidranata preko kojih se vrši ispiranje vodovodne mreže pa je njihov broj, u odnosu na period od pre godinu dana, skoro udvostručen i trenutno raspolažemo sa oko 230 pojedinačnih hidranata i 40 hidranata u sklopu crpnih stanica.

U jednom periodu izgradnje grada hidranti nisu unošeni u planove pa se za veliki broj istih ne zna tačna lokacija i iz tog razloga pozivamo građane da ukoliko, u blizini

svojih objekata i na drugim javnim površinama, uoče hidrante da o tome obaveste naše preduzeće na već pomenute brojeve telefona da bi ih revitalizovali i stavili u funkciju.

Na taj način povećava se mogućnost još kvalitetnijeg ispiranja mreže ali i ukupna bezbednost jer se hidranti koriste i za gašenje požara.

Ovom prilikom se zahvalјujemo građanima koji su se odazvali našem apelu i prijavili uočene hidrante o kojima smo potom preuzeli brigu i stavili ih u funkciju.

petkus baner