Saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom.

Gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura i pomoćnica gradonačelnika Jelena Miljević Travar održali su radni sastanak sa timom Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine i Aleksandrom Simurdićem koji se nalazi na čelu ovog Fonda.

Tokom održanog sastanka, dogovorena je sveobuhvatnija i neposredna saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja posredstvom EU fondova kroz pomoć kod odabira i pisanja projekata prema EU. Čelnici grada upoznali su predstavnike Fonda o realizovanim projektima programa prekogranične saradnje, kao i o planiranim, koji bi mogli da se preusmere prema EU, u čemu bi Fond pomogao.

Pored toga, dogovorena je još bolja saradnja u budućem periodu, a predstavnici grada istakli su da imaju potrebu za što boljim osposobljavanjem svojih kadrova u cilju korišćenja evropskih fondova.

Preuzeto sa: www.zrenjanin.rs