Saopštenje gradskog odbora Dosta je bilo Zrenjanin.

Pokretanje inicijative za promenu imena grada je sasvim legitimno. Svako ima parvo da pokrene inicijativu, ali niko osim Zrenjaninaca nema pravo da odlučuje o imenu grada.

Zakon je po tom pitanju potpuno jasan. Za pokretanje građanske inicijative za promenu imena grada potrebno je prikupiti 10% glasova stanovnika sa pravom glasa sa teritirije grada Zrenjanina. Gradska vlast, odnosno skupština grada, tada može da donese samo odluku o održavanju referenduma. Na referendumu, kao što smo već rekli imaju pravo da odlučuju svi Zrenjaninci sa pravom glasa.
Iako je inicijativa potpuno legitimna smatramo da Zrenjaninci imaju mnogo većih i prečih egzistenciajalnih problema (kao što je problem pijaće vode, obilaznice, komunalnih problema i sl.) o kojima valja raspravljati pre rasprave o promeni naziva grada. Ono što je bitno je da postupak mora biti u potpunosti usklađen sa zakonima i statutom grada Zrenjanina. Svaki drugi način donošenja bilo kakve odluke je neprihvatljiv i dovodi do samovolje pojedinca, udruženja ili grupacije. Takođe po ovom pitanju svedoci smo da dolazi do velike polarizacije društva i samih građana i na to se mora ukazati i sprečiti jedino odgovornim postupcima i saopštenjima. Samom primenom zakona u potpunosti se eleminišu sve tenzije po ovom pitanju i uvodi potpuna legitimnost donošenja bilo koje odluke.

Gradski odbor Dosta je bilo Zrenjanin smatra da inicijativa jeste legitimna i niko nema prava da je sprečava. Takođe je potpuno legitiman i stav suprotan ovoj inicijativi. Potrebno je otvoriti javne nepristrasne debate i skupove i građanima predočiti sve benefite i posledice donošenja bilo kakve odluke. Sama odluka može biti zasnovana i na emotivnom, istorijskom konceptu ali se ne sme zanemariti ni ekonomski benefit ili posledica donošenja odluke. Sve ovo mora biti jasno predočeno prilikom odlučivanja, stoji u saopštenju gradskog odbora Dosta je bilo Zrenjanin.

DJB