Sporazum o osnivanju i formiranju Kluba prijatelja Kulturnog centra potpisali su: Kompanija PerSu zajedno sa Diginetom – štamparijom i studiom za grafički dizajn, udruženje Vebit Zrenjanin, Mat Trade i Jelka Đorđević, arhitekta.

“Klub prijatelja Kulturnog centra” je postao sastavni deo saradnje ove ustanove sa privatnim preduzetnicima u smislu, ulaganja sredstava za dalju adaptaciju prostora odnosno infrastrukturna ulaganja koja bi usmerila Kulturni centar u pravcu stvaranja moderno opremljene ustanove kulture a u skladu sa zahtevima i potrebama  u 21. veku i u interesu realizacije velikog broja programa koji bi trebali da se organizuju u Kulturnom centru i za koje je potrebna određena  infrastrukturna “podrška” odnosno adekavatan i renoviran (prostorni) ambijent.

Veliki je broj aktivnosti i programa Kulturnog centra Zrenjanina koji su jedinstveni i prepoznatljivi, sa jakim identitetom i idejom osnaživanja i stvaranja zrenjaninske kulturne scene, koja u mnogo puta prevazilazi lokalni okvir i pozicionira se sa prepoznatljivim kulturnim brendovima i događajima. Kompanija PerSu je prepoznala dinamičnost i kreativni potencijal ove ustanove kulture. Iz Kulturnog centra očekuju da se u narednom periodu i drugi finansijeri uključe i počnu sa ulaganjem u jednu od najznačajnijih ustanova kulture u Zrenjaninu.