Časovi će se održavati utorkom i četvrtkom u 17h.

Polivalentna patronažna služba održava časove obuke trudnica u sklopu Psihofizičke pripreme trudnica za porođaj već duži niz godina u prostorijama Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu.

“Zbog novonastale situacije, nismo u mogućnosti da organizujemo časove na način kao što smo činili do sada. Svesni smo potrebe i značaja ovog načina savetovanja i obuke naših trudnica, pa su patronažne sestre osmislile časove koji će se održavati on-line, kako bi svaka zainteresovana trudnica mogla da ih prati iz svog doma. Časovi će se održavati utorkom i četvrtkom u 17h”, poručuju iz Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov”.

Sve zainteresovane trudnice mogu da se jave na broj 023/511-503 (Telefonsko savetovalište ,,Deca Srbije”), ili putem mail-a obukatrudnica@dzzrenjanin.rs. Časovi će se održavati preko ZOOM aplikacije i svaka trudnica koja želi da prisustvuje časovima kada se javi putem mail-a ili telefonski dobiće svoju šifru za ulazak na aplikaciju kao i uputstva za instaliranje aplikacije.

Teme ovih časova su delokrug rada Patronažne sestre, a odnose se na teorijski i praktični deo pomoću video prezentacije o značaju i prednosti dojenja, kupanje i nega novorođenčeta, uloga i priprema budućeg tate za dolazak bebe i obuka porodice.