Srećna slava domaćine!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Đorđa, a Đurđevdan je jedna od najčešćih slava, koje se svetkuju u Srbiji. Sveti Đorđe je rođen u Kapadokiji (oblast u Maloj Aziji), u bogatoj i uglednoj hrišćanskoj porodici. Otac mu je bio rimski vojni oficir. Još dok je bio dete, kada je njegov otac poginuo, mali Đorđe se sa majkom preselio u Palestinu, na majčino veliko i bogato porodično imanje, gde je dobio visoko obrazovanje.

U rimskoj vojsci se brzo istakao svojom hrabrošću i bojnim zaslugama. Napredovao je brzo i već u njegovoj dvadesetoj godini, car Dioklecijan ga je lično proizveo u čin vojvode (najstariji vojni čin, kojim se postaje i carev savetnik). Međutim, kada je car Dioklecijan započeo sa progonom hrišćana 303. godine, Đorđe je podelio svu svoju imovinu siromašnima i oslobodio svoje robove. Na jednom saboru je govorio protiv ovakvog odnosa prema hrišćanima, a tom prilikom je izašao pred cara Dioklecijana i izjavio da je i sam hrišćanin, nakon čega car naređuje vojnicima da ga zatvore u tamnicu i muče. Muke koje je Sveti Đorđe izdržao prevazilazile su ljudske mogućnosti. Ali, ukrepljivan milošću Božijom, Sveti Đorđe je sve izdržavao. Mnogi od prisutnih, videvši ovo natprirodno zbivanje, prešli su u hrišćanstvo. Među njima i carica Aleksandra. Videvši da se Svetitelj ne može slomiti telesnim mukama zli car je naredio da se mačem pogube i Sveti Đorđe i carica Aleksandra, 6. maja 303. godine. Taj dan se praznuje kao praznik Svetog velikomučenika Georgija – Đurđevdan.

Svima koji danas slave Svetog Đorđa, Gradski Radio Zrenjanin čestita slavu.