Uspešna intervencija.

3 (3)

Današnjom intervencijom ekipa JKP "Vodovoda i kanalizacije", građevinske i ekipe na održavanju kanalizacione mreže, uspešno je rešen problem sa izlivanjem voda iz kanalizacione mreže, koji se javlјao u prethodnom periodu tokom obilnijih padavina, u delu ulica Begejski red i Jovana Popovića.

Na raskrsnici pomenutih ulica radovi su počeli u 8 časova, zbog čega je došlo i do zatvaranja saobraćaja u neposrednom okruženju raskrsnice, a zahvalјujući efikasnošću ekipa na terenu zahtevni radovi završeni su do 11 časova, nakon čega je omogućeno i redovno kretanje motornih vozila na ovoj deonici.

1 (2)

Zagušenje kanalizacione mreže, zbog čega je i dolazilo do pomenutih izlivanja voda tokom obilnijih padavina, prouzorkovalo je neadekvatno korišćenje mreže, tačnije lјudski nemar. Na žalost, kanalizacionu mrežu pojedini građani koriste za odlaganje i komunalnog i čvrstog građevinskog otpada zbog čega dolazi do stvaranja takozvanih "čepova" koji prouzrokuju zagušenja, a usled kojih dolazi do izlivanja voda iz iste.

Taloženje čvrstog građevinskog otpada (šlјunka i peska) je i u ovom slučaju stvorilo zagušenje, i "čep" u vidu betonskog zida je uklonjen, odnosno fizički razbijen od strane radnika u samoj kanalizacionoj cevi. Potom je Vomom, kamionom za ispiranje kanalizacione mreže, ista očišćena od preostalih nataloženih naslaga komunalnog i građevinskog materijala, čime je u potpunosti saniran problem.

BETONSKI ČEP (1)

Ovom prilikom apelujemo na građane da kanalizacionu mrežu koriste samo i isklјučivo za ispuštanje otpadnih voda, da u istu ne ubacuju komunalni i građevinski otpad, niti na nju priklјučuju odvode atmosferskih voda (kišnice).

Adekvatnim korišćenjem kanalizacione mreže izbegavaju se zagušenja mreže, problemi sa izlivanjem voda iz iste koji mogu prouzrokovati štetu i kod korisnika i na javnim dobrima, a i štede se značajni materijalni resursi koje snosi naše preduzeće, a koji se utroše tokom otklanjanja posledica zagušenja.

petkus baner