Škola je namenjena prevashodno srednjoškolcima, studentima i mladima.

Centar banatskih Švaba iz Zrenjanina uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke organizuje besplatnu letnju školu web novinarstva. Škola je namenjena prevashodno srednjoškolcima, studentima i mladima.

Obuka obuhvata 60 časova teorijske i praktične nastave. Najboljim polaznicima biće ponuđena honorarna saradnja na portalu “Kulturportal Banat”. Prednost kandidatima sa znanjem nemačkog jezika. Kurs će se održati od 20.06.2020 do 20.08.2020. u Zrenjaninu.

Vašu prijavu sa osnovnim podacima možete poslati do 18.06.2020. na mail: centarhausregina@gmail.com a sve informacije o obuci i samom programu možete dobiti na tel: 066-866-0580.