Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo”.

JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin počinje sa sprovođenjem ankete o uslugama koje pruža (upravljanje komunalnim otpadom, deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih i zelenih površina i usluge Zoohigijenske službe).

“Kroz ovu anketu, želimo da čujemo Vaše mišljenje o kvalitetu usluga koje pružamo i unapredimo komunikaciju između građana i komunalnog preduzeća. Anketa će se sprovoditi u periodu od 05. novembra do 06.decembra 2020.godine”, rekla je Danijela Tančić, PR JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin.

“Pozivamo Vas da popunite upitnik koji možete preuzeti na naplatnim mestima preduzeća, kao i u prostorijama službe marketinga (Beogradska 17) i iste ostavite na pomenutim mestima. Upitnik možete popuniti i elektronskim putem na zvaničnom veb sajtu (www.jkpciz.co.rs) našeg preduzeća (pristupom na sajt u delu “kontakti”, te podmeniju “anketa”) i Fejsbuk stranici”, dodala je Tančić.

Dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem zadovoljstva korisnika komunalnih usluga možete dobiti putem besplatne info linije 0800/000-023 i kontakt telefona 023/523-640 ili e-mail adrese: prmanager@jkpciz.co.rs. JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin je u periodu od 10.03.2020.-10.04.2020.godine, sprovelo anketu kada je u pitanju kvalitet u vršenju pogrebnih usluga. U preduzeću se unapred zahvaljuju svim građanima grada Zrenjanina i naseljenih mesta na učešću u ovom ispitivanju.