Bolnica akreditovana do 2026. godine.

U opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ danas je održana konferencija za medije na kojoj je direktorka bolnice dr Ivana Tešić govorila o akreditacionom postupku kroz koji je bolnica prošla ove godine. Akreditacijska poseta spoljašnjih ocenjivača u opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ trajala je od 19. do 23. maja i tom prilikom ocenjivan je kvalitet rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj grani medicine.

bolnica2

Nakon pregleda dokumentacije, razgovora sa timovima i obilaska službi, razgovora sa pacijentima, zaposlenima i predstavnicima partnera bolnice doneto je rešenje o akreditaciji za 20 oblasti, koje je izdato na maksimalni period od 7 godina, odnosno do 2026. godine.

Ciljevi akreditacionog postupka zdravstvenih ustanova su standardizacija svih postupaka u radu ustanove, viši stepen organizovanosti, uvođenje visokog nivoa u pružanju zdravstvenih usluga i postizanje maksimalne racionalizacije u korišćenju svih raspoloživih resursa poštujući principe bezbednosti pacijenata, dobre kliničke prakse i realnih finansijskih okvira.