Obaveštenje Opšte bolnice Zrenjanin.

Obaveštavamo sugrađane da je akcija skrininga aneurizme abdominalne aorte u zrenjaninskoj bolnici i dalje u toku.

Na međunarodnom skupu kardiovaskularnih hirurga u Beogradu, koji je održan 31.10.2022. godine je konstatovana značajna učestalost aneurizmi i predložen je nastavak studije radi dobijanja većeg uzorka i preciznijih podataka. Dr Vanja Kunkin, pomoćnik direktora Opšte bolnice Zrenjanin, je predstavio podatke naše ustanove. U zrenjaninskoj bolnici je urađeno 195 pregleda, a analizom 164 pacijenata, dobijeni su sledeći podaci: 17% je imalo aneurizmu širine preko 25mm, 9,1% preko 36mm, 3,7% preko 46 mm, 0,6% preko 56 mm,

Jedan pacijent je hitno upućen u Urgentni centar zbog sumnje na disekciju. Na preglede se mogu javiti pušači stariji od 65 godina (muškarci i žene), jer su oni rizična grupa za ovo oboljenje.

ZAKAZIVANjE SE VRŠI SVAKOG RADNOG DANA OD 8 DO 12 ČASOVA NA BR.TEL: 023/513-328.

Pregledi se obavljaju na Radiološkom odeljenju Opšte bolnice Zrenjanin.

Aneurizma je proširenje krvnog suda koje se najčešće dešava na trbušnom delu aorte. Faktori rizika su pušenje i životna dob (preko 65 godina), oboljenje je češće kod muškaraca, ali u poslednje vreme je učestalo i kod žena, zbog načina života. Pored ovih faktora, hipertenzija takođe može biti faktor rizika.

Aneurizma abdominalne aorte je progresivno oboljenje, koje nastaje sa starenjem. Aorta, kao krvni sud, postepeno raste i ne pravi nikakve simptome. Smrtnost kod pacijenata kod kojih je aorta pukla je visoka, od 30 do 80%, dok je kod planiranih operacija 1 do 3%. Ona ne može da se leči lekovima, ne operiše se odmah kada se otkrije, gleda se njen prečnik i rizik da pukne.

Sve ovo govori o značaju ovog skriininga i značaju ranog otkrivanja oboljenja