Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo”.

JKP ‘‘Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin, u saradnji sa gradom Zrenjanin i Ministarstvom za zaštitu životne sredine Republike Srbije, podelilo je 18 plastičnih kontejnera za odlaganje komunalnog otpada, zapremine 1,1 m3, po osnovnim školama u gradu Zrenjaninu i to: OŠ ‘‘Petar Petrović Njegoš’’ (5 kon.), OŠ ‘‘Žarko Zrenjanin’’(4 kon.), OŠ ‘‘Jovan Jovanović Zmaj’’( 1 kon.), OŠ ‘‘Sonja Marinković’’ (1 kon.), OŠ ‘‘Dositej Obradović’’ ( 2 kon.), OŠ ‘‘2. oktobar’’ ( 2 kon.), OŠ ‘‘9. maj’’ ( 2 kon.) i centru ‘‘Naša priča’’ (1 kon.).

Na ovaj način dajemo doprinos podizanju svesti o zaštiti životne sredine i lakše odlaganje komunalnog otpada.