Zavod za javno zdravlje Zrenjanin aktivno učestvuje u obeležavanju ovog datuma.

Ovogodišnja kampanja obeležavanja 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a promoviše testiranje na HIV. Rano postavljanje dijagnoze HIV infekcije omogućava ne samo sprečavanje daljeg širenja bolesti, nego uz adekvatan režim života i pravovremenu i adekvatnu terapiju ima i nesumnjivu korist za HIV pozitivnu osobu. Zavod za javno zdravlje Zrenjanin uzima aktivno učešće u obeležavanju ovog datuma. Pored učešća u edukativnim aktivnostima i dobrovoljnom poverljivom savetovanju i testiranju na terenu, Zavod će 1. decembra raditi produženo od 7-20 časova, kako bi omogućio što većem broju zainterosovanih da se testira na HIV, ali i na hepatitis B i C. U svim slučajevima kada je epidemiološki opravdano, odnosno kada postoji rizik zaražavanja, testiranje je besplatno. Pored provere HIV statusa, cilj ove aktivnosti je i unapređenje znanja o navedenim bolestima. Stoga se pre testiranja uvek obavlja savetovanje, poverljiv razgovor sa lekarom specijalistom epidemiologije, tokom koga se procenjuje rizik zaražavanja kome je klijent bio izložen i ukazuje na najznačajnije činjenice o HIV/aids-u. Posebna pažnja poklanja se putevima prenošenja i mogućnostima prevencije.

hiv-1143860-1599x1130
U Srednjebanatskom okrugu, počevši od 1985 godine, su 23 osobe saznale da žive sa HIVom, dok je 9 osoba preminulo od posledica HIV infekcije. Svi registrovani slučajevi su osobe muškog pola, a u trenutku postavljanja dijagnoze 78 % inficiranih bilo je uzrasta od 20 do 40 godina. U ¾ slučajeva radilo se o muškarcima koji su imali nezaštićen seksualni odnos sa drugim muškarcima. Tokom ove godine potvrđen je 1 slučaj HIV infekcije. U AP Vojvodini, prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, od 1985. godine do 23. novembra 2016. godine ukupno je 517 građana naše pokrajine saznalo da živi sa HIV infekcijom.
Najveći broj HIV infekcija dijagnostikuje se u uzrastu od 20 do 39 godina (66,2%). Od manifestne HIV infekcije je obolelo 237 osoba (46%) koje žive sa HIV-om, a umrle su 134 osobe.

Trenutno 383 građana AP Vojvodine zna da živi sa HIV-om, od kojih su 103 osobe (27%) obolele. Najveći broj osoba živi sa HIV-om na području Južnobačkog okruga – 167 (43,6%), Južnobanatskog okruga – 60 (15,6%), Sremskog okruga – 52 (13,6%) i Severnobačkog okruga – 50 (13,1%), a značajno manje na području Zapadnobačkog okruga – 26 (6,8%), Srednjebanatskog okruga - 14 (3,9%) i Severnobanatskog okruga – 13 (3,4%) osoba. Slučajevi HIV infekcije zabeleženi su u 39 od 45 vojvođanskih gradova i opština (87%). Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije HIV je do sada odgovoran za gubitak 35 miliona života. Krajem 2015. godine u svetu je živelo oko 36.7 miliona osoba sa HIVom, a smatra se da 2,1 milion osoba novoinficirano HIV virusom. Oko 40% HIV pozitivnih osoba ne zna svoj HIV status. Takođe, registrovani su i pozitivni trendovi kada je HIV infekcija u pitanju. Tako je broj novoinficiranih od 2000-2015. godine smanjen za 35%, a broj umrlih za 28%. Cilj Svetske zdravstvene organizacije je smanjenje broja umrlih od adis-a za 21 milion i broja novoinficiranih za 28 miliona do 2030. godine.

petkus baner